Voorbereiding vir Amateur eksamens

Resources / Hulpmiddels

Boland Amateur Radio Klub

Boland Amateur Radio Klub

RAE Klas A Kursus 2024

 

Kontak: Jannie Kirsten (ZS1JFK): zs1jfk@gmail.com

Indien jy belangstel om die RAE te skryf en jou amateurradiolisensie te bekom, voel gerus vry om by die volgende BARK RAE Klas A kursus aan te sluit. Die kursus vind twee keer per jaar plaas en enigiemand is welkom om aan te sluit.

Die volgende RAE vind op 19 Oktober 2024 plaas en die BARK kursus daarvoor begin reeds 16 Julie 2024.

 

Aanlyn registrasiestelsel:

Maak asseblief seker dat julle deur middel van die gepasde aanlyn registrasiestelsels vir beide die SARL RAE sowel as die BARK RAE kursus geregistreer het. Die twee registrasies word appart hanteer.

1.    Kandidate moet na die volgende adres gaan om vir die RAE te registreer: http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/RAERegistration.aspx

2.    Nadat jy vir die RAE self geregistreer het, kan jy gerus die volgende skakel gebruik om vir die BARK RAE kursus te registreer: https://forms.gle/8t4c7prxePvcq63eA

SARL RAE registrasie vir die 19 Oktober 2024 RAE open op 1 Julie 2024 en sluit op 20 September 2024. GEEN LAAT REGISTRASIES SAL AANVAAR WORD NIE.

 

Koste:

Die koste vir die kursus beloop R250 en is betaalbaar met registrasie. Die kostes sluit BARK lidmaatskap vir die eerste jaar in. (Die koste sluit nie die RAE fooi in nie, wat direk aan die SARL betaal moet word)

Die bankbesonderhede is as volg:

Bank: Nedbank

Rekeningnommer: 1187147885

Gebruik asseblief “RAE + jou van” as bewys van betaling en stuur dit na zs1jfk@gmail.com

 

Skedule:

Die kursus duur 13 weke met sessies wat op Dinsdae aande om 19:00 tot 21:00 oor Zoom aangebied word.

 

Studiemateriaal:

Die RAE studiemateriaal is beskikbaar om af te laai vanaf die SARL webwerf by die volgende adres: http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp

Enige addisionele hulpbronne vir die kursus sal deur middel van Google Drive gedeel word.

 

Eksamenlokaal:

Dit is elke kandidaat se verantwoordelikheid om seker te maak dat hulle by ‘n geregistreerde eksamenlokaal ingedeel is. Vir meer inligting oor beskikbare eksamenlokale, sien gerus die volgende skakel: http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/ExamCentresPublic.aspx

BARK bied self ‘n eksamenlokaal by die Stellenbosch Vliegklub: R44, Stellenbosch, 7600 (aanwysings beskikbaar) GPS: -33.97952495667173, 18.8194676430059

 

HF Assessering:

As deel van die kursus word van jou verwag om te leer hoe om ‘n HF stasie op ‘n veilige manier te bedryf sonder om met ander in te meng. Die praktiese HF Assessering sal plaasvind op ‘n tyd en plek wat nog vasgemaak sal word.

BARK assessors is net beskikbaar op hierdie aangewysde dag waar almal gelyk geassesseer sal word en geen alternatiewe assesserings gaan deur BARK gereël word nie.

Indien jy nie die BARK HF Assessering kan bywoon nie, moet jy asseblief self met ‘n geregistreerde HF Assessor reël om dit afgehandel te kry voor of op die dag van die RAE. Vir ‘n lys van geregistreerde HF Assessors, sien gerus die volgende skakel:

http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/HFAssessorsPublic.aspx

HULPMIDDELS VIR RAE KANDIDATE: / HELPFUL RESOURCES FOR RAE CANDIDATES:

Personally, recommended resources by ZS1ML and others.

https://www.weprepare.co.za/exam_index.php (Hoogs aanbeveel deur ZS1ML – self gebruik vir my voorbereiding)

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/08/hf_r1_bandplan.pdf Region 1 Band plan

http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp Aanlyn registrasie vir kandidate. Online registration for candidates.

http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp#Tutorial Handboeke en ander materiaal. Textbook and other material.

http://www.sarl.org.za/_download/WEBQUESTIONS.pdf Voorbeeld eksamen vraestelle. Example exam papers.

https://www.youtube.com/c/W4EEY/playlists USA courses, but explains same concepts very well.

https://dcasler.com/ham-radio/training/ Watch the video’s related to your SARL Textbook. Personally recommended

https://dcasler.com/ham-radio/general/

https://dcasler.com/ham-radio/extra/


 

Translate »
Scroll to Top