Voorbereiding vir Amateur eksamens

Resources / Hulpmiddels

Kursus beskikbaar 2022:

Boland Amateur Radio Klub RAE Klas-A Kursus 2022

www.bark.org.za

This course is also available in English, speak to Jannie Kirsten zs1jfk@gmail.com to arrange.

Boland Amateur Radio Klub

Klas A Kursus | RAE 2022 | Class A Course

Indien jy belangstel om die RAE te skryf en jou radiolisensie te bekom, voel gerus vry om by die BARK RAE Klas A kursus aan te sluit. Die kursus vind twee keer per jaar plaas en enigiemand is welkom om aan te sluit.

If you are interested in writing the RAE and acquiring your radio licence, please feel free to join the BARK RAE Class A course. The course takes place twice a year and anyone is welcome to join.

Kontak/Contact: Jannie Kirsten (ZS1JFK): zs1jfk@gmail.com

Aanlyn registrasiestelsel/Online registration system:

Kandidate moet na die volgende adres gaan om vir die RAE te registreer:

Candidates need to visit the following address to register for the RAE:

http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/RAERegistration.aspx

Registrasie vir die 22 Oktober 2022 eksamen open op 1 Julie 2022 en sal op 23 September 2022 sluit. Geen laat registrasies sal aanvaar word nie.

Registration for the 22 October 2022 RAE exam opens on 1 July 2022 and closes on 23 September 2022. No late registrations will be accepted.

Kursus skedule / Course Schedule:

Die 2022 Klas A amateur radio kursus deur middel van Zoom loop van 16 Julie 2022 tot 15 Oktober 2022 met die RAE eksamen op 22 Oktober 2022.

The 2022 Class A amateur radio course via Zoom runs from 16 July 2022 until 15 October 2022 with the RAE exam on 22 October 2022.

Die aanbevole Klas A kursus duur 12 weke met een ekstra sessie vir vrae en antwoorde sowel as ‘n skyn eksamen. Sessies vind op Saterdae om 10:30 – 12:30 plaas.

The recommended Class A course lasts 12 weeks with one extra session for questions and answers as well as a mock exam. Sessions take place on Saturdays at 10:30 – 12:30.

 

Sessie/ Session

Datum/Date

Tyd/Time

Module(s)

Aanbieder(s)/Presenter(s)

Nota(s)/Note(s)

1

16 Jul

10:30 – 12:30

1, 2

Jannie (ZS1JFK)

Verwelkoming & Inleiding/ Welcoming and Introduction

2

23 Jul

10:30 – 12:30

3, 4, 5, 6, 7, 8, 29

Jannie (ZS1JFK)

 

3

30 Jul

10:30 – 12:30

9, 10, 11

Jannie (ZS1JFK)

 

4

6 Aug

10:30 – 12:30

12, 13, 14

Jannie (ZS1JFK)

 

5

13 Aug

10:30 – 12:30

15, 16, 17

Jannie (ZS1JFK)

 

6

20 Aug

10:30 – 12:30

18, 19, 20

Jannie (ZS1JFK)

 

7

27 Aug

10:30 – 12:30

21, 22, 23, 24, 25

Jannie (ZS1JFK)

 

8

3 Sep

10:30 – 12:30

26

Jannie (ZS1JFK), TBC

 

9

10 Sep

10:30 – 12:30

27, 28

Jannie (ZS1JFK), TBC

 

10

17 Sep

10:30 – 12:30

30, 31, 32, 33

Jannie (ZS1JFK), TBC

 

23 Sep

Afsnydatum vir RAE registrasie/Cutoff date for RAE registration

24 Sep

Erfenisdag/Heritage Day

11

1 Okt/Oct

10:30 – 12:30

Advanced Licence Maths

Jannie (ZS1JFK)

Ekstra Wiskunde sessie/ Extra Maths session

12

8 Okt/Oct

10:30 – 12:30

Regulasies/ Regulations

Jannie (ZS1JFK), TBC

 

13

15 Okt/Oct

10:30 – 12:00 13:00 – 16:00

Q&A, Skyneksamen

TBC Klub OM’s, Jannie (ZS1JFK)

 

22 Okt/Oct

10:00 – 13:00

RAE

 

Dit is elke individuele kandidaat se verantwoordelikheid om elke sessie by te woon en werk in te haal indien sessies gemis word.

It is every individual candidate’s responsibility to attend each session and to catch up with the work if sessions are missed.

Studiemateriaal/Study Material:

Die RAE studiemateriaal is beskikbaar om af te laai vanaf die SARL webwerf by die volgende adres:

The RAE study material is available for download from the SARL website at the following address:

http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp

Enige addisionele hulpbronne vir die kursus sal deur middel van Google Drive gedeel word.

Any additional resources for the course will be shared by way of Google Drive.

Eksamenlokaal/Exam Venue:

Ons bied ‘n geregistreerde eksamenlokaal om die RAE by af te lê. Vir meer inligting oor beskikbare eksamenlokale, sien gerus die skakel hieronder.

We provide a registered exam location at which to complete the RAE. For more information on available exam venues, please visit the link below.

http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/ExamCentreRegistration.aspx

 

BARK Eksamenlokaal/Exam venue:

Bellville / Parow:   Cyber Minds Building: 157 First Avenue, Glenlilly, Parow (aanwysings beskikbaar zs1ml@outlook.com ) (directions available)

Stellenbosch Vliegklub: R44, Stellenbosch, 7600 (aanwysings beskikbaar)

Stellenbosch Flying Club: R44, Stellenbosch, 7600 (directions available)

GPS: -33.97952495667173, 18.8194676430059

 

HF Assessering/HF Assessment:

As deel van die kursus word van jou verwag om te leer hoe om ‘n HF stasie op ‘n veilige manier te bedryf sonder om met ander in te meng. Die praktiese HF Assessering sal plaasvind by die klub se ledevergadering in Augustus 2022.

As part of the course you are expected to learn how to operate an HF station in a safe manner without interfering with others. The practical HF Assessment will take place at the club’s members meeting in August 2022.

 

Lys van geregistreerde HF Assessors/List of registered HF assessors:

http://www.sarl.org.za/Web3/RAE/HFAssessorsPublic.aspx

HULPMIDDELS VIR RAE KANDIDATE: / HELPFUL RESOURCES FOR RAE CANDIDATES:

Personally, recommended resources by ZS1ML and others.

https://www.weprepare.co.za/exam_index.php (Hoogs aanbeveel deur ZS1ML – self gebruik vir my voorbereiding)

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/08/hf_r1_bandplan.pdf Region 1 Band plan

http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp Aanlyn registrasie vir kandidate. Online registration for candidates.

http://www.sarl.org.za/public/licences/rae.asp#Tutorial Handboeke en ander materiaal. Textbook and other material.

http://www.sarl.org.za/_download/WEBQUESTIONS.pdf Voorbeeld eksamen vraestelle. Example exam papers.

https://www.youtube.com/c/W4EEY/playlists USA courses, but explains same concepts very well.

https://dcasler.com/ham-radio/training/ Watch the video’s related to your SARL Textbook. Personally recommended

https://dcasler.com/ham-radio/general/

https://dcasler.com/ham-radio/extra/

Translate »
Scroll to Top