BARK NUUS Desember 2020

VAN DIE VOORSITTER
Aangesien ons nou weer mag vergader sal die volgende BARK Ledevergadering plaasvind om 11h op 5 Desember 2020
by die Voortrekker perseel te Wellington. Ons moes weens Covid-19 die Algemene Jaarvergadering uitstel en die 2020
AJV sal dus ook op 5 Desember 2020 gehou word. Bly asseblief ook vir die gebruiklike ‘bring en braai’ na die
vergadering.
By die AJV moet die nuwe bestuur van BARK verkies word. Nominasies moet skriftelik gedoen word en die nodige
vorm is by David ZS1DDK beskikbaar. Daar sal ook ‘n geleentheid by die vergadering wees om nominasies in te dien.
Stel u asseblief beskikbaar om te help met die bestuur van BARK.
Aangesien hierdie die laaste nuusbrief van die jaar is maak ek van die geleentheid gebruik om die lede wat die afgelope
jaar op die Komitee gedien het te bedank vir hulle bydrae en bereidwilligheid om op die bestuur te dien.
Opregte waardering ook aan almal wat betrokke is met die onderhoud van die herhalers in die Wes-Kaap.
Dankie aan die lede wat betrokke is met die skryf, herleiding en lees van die weeklikse BARK bulletin.
Ons bedank ook vir Marius ZS1ML vir sy bereidwilligheid om die BARK nuusbrief saam te stel.
U kan op hoogte bly deur BARK se webwerf: http://bark.org.za of
Facebook blad: facebook.com/bolandamateurradioklub te besoek.
Conradt, ZS1ES
Voorsitter
VAN DIE TESOURIER
Rassie ZS1YT (Tesourier)
Tans is BARK se finansies baie gesond.
BARK het in Augustus ‘n donasie van R5000 gemaak an die Wes Kaapse Herhaler-werkgroep.
Lede het getrou hulle lidmaatskap hernu maar daar is ‘n paar lede wat moontlik net vergeet het.
Hier onder is ‘n lys van dié lede wat tot en met 31 Oktober hernu het. Indien u dus nie u roepsein hier vind nie, is u
ledegeld nie hernu nie, en sal hierdie nuusbrief dan die laaste kommunikasie aan u wees.
Die ‘Facebook” lesers wat graag CQ Boland lees en BARK volg, maar nie hier gelys is nie kan gerus aansluit by BARK en
deel wees van die samesyn. Lidmaatskap is tans R130-00/jaar maar indien u nou aansluit beloop dit net R65-00 tot en
met 30 Junie 2021.
Om aan te sluit kan u asseblief net die volgende skakel volg: https://forms.gle/FMiTtD34RYzYbqVX8
Bark se bankbesonderhede kan hier gevind word: http://bark.org.za/?page_id=47
Hier is ‘n lys van opbetaalde lede soos op 31 Oktober 2020:
4
L N.vR ZS1BO ZS1JZ ZS1REY
L Q.VdM ZS1BOK ZS1KC ZS1RP
ZR1ADC ZS1BP ZS1KM ZS1RX
ZR1AIK ZS1BSW ZS1KOK ZS1SC
ZR1AZ ZS1BX ZS1KWV ZS1SCI
ZR1DE ZS1COB ZS1L ZS1SJ
ZR1FQ ZS1CVP ZS1LA ZS1SK
ZR1FR ZS1DDK ZS1LH ZS1SZ
ZR1SWB ZS1DUG ZS1MAR ZS1TAF
ZR1XZ ZS1ES ZS1MC ZS1TR
ZS1A ZS1F ZS1MJT ZS1UHS
ZS1AAC ZS1G ZS1ML ZS1V
ZS1AAS ZS1GRC ZS1MM ZS1VD
ZS1AAZ ZS1GVW ZS1MP ZS1VDV
ZS1ABN ZS1GWL ZS1NZ ZS1WL
ZS1ACI ZS1HG ZS1OLI ZS1XB
ZS1ADL ZS1JAB ZS1PBS ZS1YT
ZS1AK ZS1JDL ZS1PO ZS1ZE
ZS1AM ZS1JLB ZS1PR ZS1ZV
ZS1AN ZS1JX ZS1PYM
ZS1ASV ZS1JY ZS1Q
Vir Navrae, en nuwe lede, kontak asb.: Rassie Erasmus, ZS1YT rassiezs1yt@gmail.com
Dit en dat:
Die volgende lede het gedurende 2020 by BARK aangesluit: (L =Luisteraar)
Hennie ZS1SK van Rawsonville is ons lid wat die langste lid is van BARK. Hennie het in 1954 by Tak Boland aangesluit
en is dus reeds 66 jaar lid van ons klub.
Nog lede wat al langer as 50 jaar lid is van BARK is Smittie ZS1AK -58 jaar, Johan ZS1ZE -57 jaar en Ean ZS1PR -54
jaar.
Ons wil hierdie here bedank vir hulle waardevolle, voort-gehoue en getroue ondersteuning deur die jare.
Die lid wat die langste as komiteelid dien is Rassie ZS1YT wat in Julie 2020 sy 35ste Tesouriers-verslag gelewer het.