Lede vergadering 21 Maart 2020 Wellington Voortrekker terrein

Beste Lid

Hiermee stel ek vir u vriendelik in kennis dat ons volgende Ledevergadering, te wete, 21 Maart 2020, te

Voortrekkerterrein, Wellington, gehou sal word.

Die vergadering sal om 11h00 plaasvind, waarna u vriendelik genooi word om in ligte luim, mee te maak

aan ‘n bring-en -braai.

Beste groete

David

SEKRETARIS: BARK