VAN DIE VOORSITTER

Sedert die vorige ledevergadering was BARK redelik bedrywig. Eerstens met die reelings vir die SARL AJV, Dinee asook die Symposium wat die AJV voorafgegaan het. Volgens al die terugvoering wat ontvang is het alles susksevol afgeloop en het die deelnemners dit baie geniet om by ons in die Wes Kaap te kuier. Opregte dank aan die BARK lede wie gehelp het met die reelings. Die teleurstelling was egter die teenwoordigeid van so min van ons lede by die AJV aangesien dit so selde op ons voorstoep plaasvind.
Dan is daar ook die Woensdag 80M Klub Naelloop wat deur Christo ZS1BOK fasiliteer word. Alhoewel propogasie nie goed was nie het BARK 177 punte verdien en is ons tans in die tweede plek met 651 punte, 136 punte agter Wesrand ARC.
Baie geluk aan al die kandidate wie die RAE in Mei geskryf het. Dankie ook aan Karl, ZS1KC wie die klasse aangebied het.
Weereens baie dankie aan almal wie betrokke is met die onderhoud van die herhalers in die Wes-Kaap. Dit word opreg waardeer.
Gedurende Augustus is dit weer ‘Internasionale Vuurtorings op die Lug’. Kontak Johan, ZS1RX as u belangstel om saam te gaan.
Ledegeld vir die jaar 1 Julie 2019 tot 30 Junie 2020 is reeds by die vorige ledevergadering vas gestel op R130/jaar. Hoewel ledegeld eers in Junie betaalbaar is, verhoed niks lede om reeds vir die komede jaar te betaal nie. Die nuwe bankrekening is NEDBANK, Rekening No 1187147885 en takkode 10450900. Dié besonderhede is ook op BARK se webblad beskikbaar.

Die volgende BARK ledevergadering vind plaas om 11h00 op 1 Junie 2019 by die Voortrekkerterrein in Simonsbergweg, Stellenbosch gevolg deur die gebruiklike ‘Bring en Braai’.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se webwerf http://bark.org.za of Facebook blad facebook.com/bolandamateurradioklub te besoek.