VAN DIE VOORSITTER Maart 2019

VAN DIE VOORSITTER
BARK is bevooreg om vanjaar as gasheer vir die 2019 Dag Van Die Radio Amateur op te tree. Hierdie
is ‘n gulde geleentheid vir ons Kapenaars om die SARL Symposium “Unlocking Amateur Radio
Technology” op Vrydag, 12 April 2019 asook die SARL AJV en Toekenningsdinee op Saterdag,13 April
2019 by te woon. Al die inligting rondom die geleentheid asook die registrasievorm is op die SARL
webblad beskikbaar. Die link is www.sarl.org.za/members/agm/AGMMembers.asp.
Karl, ZS1KC, is weer besig met die RAE klasse ter voorbereiding vir die Mei 2019 eksamen. Sterkte aan
hom en die kandidate.
Weereens baie dankie aan almal wie betrokke is met die onderhoud van die herhalers in die WesKaap. Dit word opreg waardeer.
Onthou dat u radiolisensie hernu moet word voor 1 April 2019. Al is OKASA veronderstel om
kennisgewings uit te stuur is dit steeds u verantwoordelikeid om seker te maak dat u lisensie betaal is
voor die sperdatum
Ek sien uit om u te sien by die ledevergadering op 9 Maart 2019 by die Wellington Voortrekkers se
perseel. Bly asseblief ook vir die gebruiklike ‘bring en braai’ na die vergadering.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se Facebook blad facebook.com/bolandamateurradioklub.
Conradt ZS1ES