BARK lede vergadering Saterdag 15 September 2018

Van die VOORSITTER
Indien u een van die lede is wie nog nie ‘n spesiale BARK geleentheid
bygewoon het nie is dit nou jou kans. Soos reeds bekend gemaak vier
BARK sy 70ste verjaardag hierdie jaar en vanaf Saterdagmiddag 15
September tot Sondagmiddag 16 September vind die ALL AFRICA
CONTEST op HF plaas. BARK gaan met die spesiale roepsein ZS70BAK aan
hierdie kompetisie deelneem by die Stellenbosh Voortrekkerterrein. Vir
die persone wat deur die nag die stasie wil bedien word verblyf gereel.
Verblyf is R110-00 / persoon soos bespreek by laaste vergadering. Daar is
4 enkelbeddens per kamer beskikbaar asook stort en toiletgeriewe. Eie
beddegoed moet saam gebring word.
Indien u wil oornag, stuur asb. ‘n e-pos aan rassiezs1yt@gmail.com
Getalle is beperk en besprekings word hanteer soos die e-posse ontvang
word. Onthou net dat Indien u bespreek gaan u aanspreeklik gehou word
vir die koste soos aangedui.
2
Die volgende BARK ledevergadering vind plaas om 11h00 op 15
September 2018 ook by Die Voortrekkerterrein in Simonsbergweg,
Stellenbosch gevolg deur die gebruiklike ‘Bring en Braai’ en die spesiale
geleentheid.
BARK se ledetal staan tans op 95 maar daar is nog enkele lede wie nie vir
die komende jaar hernu het nie. Ledegeld vir die tydperk 1 Julie 2018 tot
30 Junie 2019 beloop R120 per lid. Persone onder 25 jaar betaal slegs
R60. Teen einde September sal lede wat nog nie hernu het nie ongelukkig
van die BARK databasis verwyder word.
CQ HOU KOERS vind plaas op 20 October 2018. Sulks neem die vorm van
‘n nagmars aan waar klub-lede komunikasie sal aanbied . Johan ZS1RX
sien om na koordinering en lede wie kan help moet Johan so gou moontlik
kontak.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se webwerf http://bark.org.za
of Facebook blad facebook.com/bolandamateurradioklub te besoek.
Conradt, ZS1ES