BARK JAAR END VERGADERING 02 Desember 2017

 

Van die VOORSITTER

Ons laaste ledevergadering van die jaar vind plaas op 2 Desember 2017 te Fort
Ikapa, (KVA), Goodwood. Soos almal seker reeds weet moet ons by die vergadering
besluit of ons die fasiliteit in die toekoms wil gebruik en dit is dus belangrik dat u die
vergadering bywoon. Daar word beoog om ‘n gehalte HF stasie by KVA op te rig, vir
die gebruik van ons lede, wat alle aktiwiteite (Kompetisies en Vryetydsbesteding) sal
insluit.
Bly asseblief ook vir die gebruiklike ‘bring en braai’ na die vergadering. Ons beplan
ook om ‘n spesiale geleentsheidstasie op te sit om die die toestande by die fasiliteit te
toets.
KVA beskik oor ‘n raadsaal, kroeg, kombuis, braai-area en ‘n swembad en is dus
familie vriendelik. Onthou dat u nie die basis met drank mag betree nie maar dit is in
alle geval goedkoper om die nodige in die kroeg te koop.
Ek maak van die geleentheid gebruik om almal wie hierdie jaar betrokke was by BARK
se bedrywighede te bedank. U teenwoordigheid by vergaderings en ander
aangeleenthede word waardeer.
Ons ledetal staan tans op 91 en ek doen ‘n beroep op u om nuwe lede, veral jonger
lede, vir die klub en natuurlik ook vir amateurradio te werf.
Onthou dat u op hoogte kan bly deur BARK se Facebook blad
facebook.com/bolandamateurradioklub.
‘n Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige Nuwejaar aan u en u gesin.
73
Conradt
ZS1ES