BARK JAAR END VERGADERING 02 Desember 2017

 

Van die VOORSITTER

Ons laaste ledevergadering van die jaar vind plaas op 2 Desember 2017 te Fort
Ikapa, (KVA), Goodwood. Soos almal seker reeds weet moet ons by die vergadering
besluit of ons die fasiliteit in die toekoms wil gebruik en dit is dus belangrik dat u die
vergadering bywoon. Daar word beoog om ‘n gehalte HF stasie by KVA op te rig, vir
die gebruik van ons lede, wat alle aktiwiteite (Kompetisies en Vryetydsbesteding) sal
insluit.
Bly asseblief ook vir die gebruiklike ‘bring en braai’ na die vergadering. Ons beplan
ook