BARK AJV

Kennis geskied hiermee dat die volgende BARK AJV om 11h00 op 10 Junie 2017, te Lugmagbasis Ysterplaat sal plaasvind
Nominasies vir nuwe BARK komitee lede vir die volgende jaar kan nou aan die sekretaris gestuur word.
Na die AJV sal daar ʼn aansit ete wees. Die ete beloop R80.00 per persoon. Bevestig asseblief u bywoning deur ʼn epos te stuur aan David, ZS1DDK, by: zs1ddk@adept.co.za Dui asseblief duidelik aan of u gaan eet of nie. Alle name word benodig vir toegang by die sekerheidshek. Indien u aandui dat u gaan eet sal u verantwoordelik wees vir die R80.00 per persoon. Die kos word voorberei volgens die getalle waarvoor daar bevestiging ontvang word.
Bevestig asseblief nie later as 7 Junie nie. Die spyseniers moet vroegtydig die getalle ontvang.
Die sekretaris versoek dat u kontant vir die ete sal betaal na afloop van die AJV.
Onthou daar sal ook ʼn Kontant kroeg beskikbaar wees teen weermag pryse.
ʼn BARK vergadering is nie iets om mis te loop nie.