VAN DIE VOORSITTER

Posted on

Sedert die vorige ledevergadering was BARK redelik bedrywig. Eerstens met die reelings vir die SARL AJV, Dinee asook die Symposium wat die AJV…

Read More

BARK LEDEVERGADERING

Posted on

BARK LEDEVERGADERING Die volgende BARK ledevergadering vind plaas op Saterdag 24 Maart 2018 om 11:00 by die Wellington Voortrekkers. Na die vergadering word…

Read More

BARK AJV

Posted on

Kennis geskied hiermee dat die volgende BARK AJV om 11h00 op 10 Junie 2017, te Lugmagbasis Ysterplaat sal plaasvind Nominasies vir nuwe BARK…

Read More