Voorblad

BARK_logo

WELKOM BY DIE BOLAND AMATEURRADIO KLUB SE WEBBLAD

Die Boland Amateurradio Klub is gestig gedurende Junie 1948 as Tak Boland en op 25 Mei 1996 is die naam verander na Boland Amateurradio Klub.

BARK is die grootste klub in Wes-Kaap met oorwegend Afrikaans sprekende lede waarvan party buite die Boland gebied woonagtig is.

Boland ?

Boland is ‘n gebied in die Wes-Kaap Provinsie van Suid-Afrika sonder duidelik vasgestelde grense wat hoofsaaklik die wyn- en vrugteproduserende deel van die provinsie aan dui.

Bekende dorpe in die Boland is: Franschhoek, Malmesbury, Paarl, Stellenbosch, Tulbagh, Villiersdorp, Wellington en Worcester.

Dit is ‘n bergagtige gebied met hoofsaaklik winter reënval.

New_SARL_Logo

BARK is by die Suid Afrikaanse Radio Liga – SARL ge-afilieer.